Úvod

Dopravní značky – úvod

S postupným nárůstem počtu automobilů na silnicích bylo nezbytné začít upravovat pravidla pro bezpečnou jízdu na komunikacích. Také díky tomu byly zavedeny první dopravní značky již na počátku dvacátého století. První formy dopravního značení jsou však daleko starší. Římané již dvě století před naším letopočtem používali první jednoduché dopravní značky – milníky, na kterých byla uvedena vzdálenost do Říma. V Pompejích se využívalo patníků k oddělení pěší a jízdní části silnice. Klasické dopravní značky, které známe také dnes, jsou výsledkem práce národních automobilových klubů. Tyto kluby instalovaly značky na silnice na začátku dvacátého století hlavně proto, že se na některých místech automobilová doprava stala značně nepřehlednou a chaotickou. První takové značky však spíše připomínaly dnešní turistické nebo cykloturistické značení. Jejich systém a provedení ještě nedosahovalo takové úrovně, jako je tomu dnes. Dnes se systém dopravních značek rozděluje do několika kategorií. Rozlišujeme dopravní značky svislé, vodorovné, výstražné, nebo třeba příkazové. Dopravní značky se starají o to, aby bylo cestování po komunikacích jednoduché, bezpečné a srozumitelné.