0 Kč

Zmenšená velikost - značeky se užívají jen na méně frekventovaných komunikacích III. třídy, na místních a účelových komunikacích s nižším dopravním významem.

Základní velikost – nejčastější velikost značek na silnicích. Tyto značky se používají na některých silnicích I. třídy, na silnicích II. třídy, na komunikacích III. třídy s vyšším dopravním významem nebo na místních nebo účelových komunikacích s vyšším dopravním významem.

Zvětšená velikost – značky , které se užívají na dálnicích, na silnicích pro motorová vozidla, na komunikacích I. třídy a na souvislých a na určených komunikacích s vysokým dopravním významem. Na jiných komunikacích se používají jen v oprávněných případech, např. při umístění nad vozovkou, pro označování obzvlášť nebezpečných míst.

Velikost Trojúhelník     Kruh
zmenšená 700 500
základní  900 700
zvětšená 1250 900